Kendelser for fast ejendom online dating

Rated 3.84/5 based on 837 customer reviews

Dette bestr af samtlige ministre under forsde af statsministeren.

Enhver minister skal da afgive sit votum til protokollen og beslutning tages efter stemmeflerhed.

Foranstaltninger, som kongen mtte trffe i medfr af denne bestemmelse, skal straks forelgges folketinget. Folketinget vlger af sin midte et udenrigspolitisk nvn, med hvilket regeringen rdfrer sig forud for enhver beslutning af strre udenrigspolitisk rkkevidde.

Kongen befaler lovens kundgrelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.

23 I srdeles ptrngende tilflde kan kongen, nr folketinget ikke kan samles, udstede forelbige love, der dog ikke m stride mod grundloven og altid straks efter folketingets sammentrden skal forelgges dette til godkendelse eller forkastelse. Ministrene kan han kun med folketingets samtykke bende for de dem af rigsretten idmte straffe.

21 Kongen kan for folketinget lade fremstte forslag til love og andre beslutninger.

22 Et af folketinget vedtaget lovforslag fr lovkraft, nr det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfstes af kongen.

Leave a Reply